top of page

דבר ראש היחידה
עידן אלמוג

A299939F (457x640)_edi_edited.png

בשנים האחרונות העולם האקדמי עומד בפני אתגרים מורכבים.
שינויים טכנולוגיים רבים ומהירים, תרמו לכך שהידע נמצא בכל מקום וזמין לכל. 
כמו כן, אנו עדים לכניסתו של דור ה-Z לשערי מוסדות ההשכלה הגבוהה. דור זה מתקשר, מקשיב ורוכש ידע בדרכים חדשות, הדורשות התייחסות והתאמה מצד אנשי ההוראה.

היחידה לחדשנות בהוראה מסייעת לאוניברסיטת רייכמן להיערך ולפעול במציאות זו, ע"י עיצוב ויישום חזון ההוראה והלמידה של האוניברסיטה.

פעילות היחידה מתמקדת ב-7 ערוצים מרכזיים:
 

 • שילוב שיטות הוראה חדשניות בקורסים קיימים
  היחידה חוקרת טכנולוגיות הוראה ולמידה, ומסווגת אותם לקטגוריות פדגוגיות-דידקטיות (אינטראקציה בכיתה, למידה שיתופית וכו'), במטרה להציע למרצים מערך כלים ייחודי המותאם לצרכיהם, בשם תיק הכלים למרצה
   

 • פיתוח קורסים המתבססים על מודלי הוראה חדשניים
  היחידה מפתחת ומפיקה קורסים המתבססים על מודלי הוראה חדשניים: למידה מרחוק, כיתה הפוכה, הוראה היברידית ועוד. 
  קורסים אלו מתבססים על סרטונים לימודיים באיכות גבוהה (פדגוגית והפקתית), ומכוונים את הלומד ללמידה פעילה ועצמאית, וכן לשימוש ברמות חשיבה מסדר גבוה (יישום, אנליזה, סינתזה).
   

 • קידום הוראה איכותית ועדכנית, על ידי פיתוח מקצועי של סגל ההוראה
  היחידה מציעה שלושה שירותים משלימים עבור פיתוח מקצועי של סגל ההוראה:
  > מערך סדנאות מקצועיות שמפותחות ומועברות ע"י צוות היחידה.
  > מערך ייעוץ פדגוגי המיועד למרצים שפונים אלינו בכל צורך / דילמה בנושא הוראה.
  > מערך משובי צפייה בשיעורים עבור מרצים המעוניינים בהמלצות אישיות לשיפור ההוראה.

 • עיצוב מערכת ניהול הלמידה (LMS) של האוניברסיטה, לשיפור חווית הלמידה
  במסגרת שת"פ עם אגף מערכות מידע, ראש היחידה הינו הארכיטקט של ה-Moodle, ה-LMS המוסדי.
  אחריות זו כוללת: אישור "מפת הדרכים", קבלת החלטות בנוגע לאפיון (פונקציונאלי ו-UX), תעדוף צרכים ותקלות מהשטח וכו'.

  במקביל, היחידה מפעילה את המדריך המלא ל-Moodle, שמסייע לסגל לבצע שימוש מיטבי ביכולות ה-LMS.
   
 • פיתוח ויישום מודל הוראה חדש – מודל ההוראה הרב-כיוונית
  בעוד במודל ההוראה הקלאסי של "הרצאה פרונטלית", המרצה פעיל מרבית השיעור, בזמן שהסטודנטים נמצאים במצב "קשב" רדום (לא פעיל), מודל ההוראה הרב-כיוונית, מעודד את השתתפות הסטודנטים ואת קיומו של שיח מעגלי בין המרצה לבין הסטודנטים, ובין הסטודנטים לבין עצמם. יישום המודל מתבצע בסיוע מערכת אינטראקציות.
   

 • מדידה והערכה של פעילות היחידה
  בסיום כל סמסטר, היחידה מנהלת תהליך מדידה והערכה המתמקד בפיילוטים המרכזיים שבוצעו במהלך הסמסטר. תהליך זה כולל: איסוף עמדות סטודנטים (משוב, קבוצות שיח), ניהול דיאלוג מסכם עם המרצה, וניתוח נתוני הפעילות בקורס. 
  בסוף הליך זה, היחידה מפיקה דוח מפורט של "תובנות והמלצות".
   

 • חקר ומעקב שוטף אחר התפתחות טכנולוגיות ושיטות למידה בארץ ובעולם

נתראה בעתיד!

עידן אלמוג
ראש היחידה לחדשנות בהוראה
קצת עליי

bottom of page