top of page
חדשנות בהוראה - אוניברסיטת רייכמן

שמירת זכות יוצרים וזכות הפרט

היחידה לחדשנות בהוראה מחוייבת לשמירת זכות יוצרים וזכות הפרט בכל התכנים המפורסמים באתר.
עם זאת, למרות תשומת הלב, ייתכן וחומר/ פריט מידע מסויים שהועלה לאתר (או לאחד מערוצי הפרסום של היחידה), מפר באופן כלשהו את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט. 


כל פנייה בנדון תזכה למרב תשומת הלב ולפעולה מיידית בהתאם לצורך.
צוות היחידה מתחייב להסיר כל פריט המפר זכות יוצרים ו/או זכות הפרט בזמן סביר ממועד קבלת הפנייה, לאחר שבדק ומצא שהיא מוצדקת, ומתחייב ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה, כדי למנוע הישנות מקרים שכאלה.

לכל פנייה בנדון, ניתן לפנות אלינו באמצעות עמוד צור קשר.

bottom of page