top of page
סקרים בזמן שיעור

שיעורים אינטראקטיביים במרכז הבינתחומי

פרופ' אורית טיקוצינסקי,  מבוא לפסיכולוגיה, בי"ס לפסיכולוגיה

אינטראקציה בזמן שיעור

תקציר

Poll Everywhere הוא כלי המאפשר קיום אינטראקציה עם הלומדים ע"י ביצוע של סקרי עמדה בזמן שיעור.

סוגי השאלות שניתן ליצור בעזרת המערכת:

  • שאלות סגורות מסוג רב-ברירה (בדיקת ידע, קבלת החלטות וכו')

  • שאלות סגורות מסוג הקלקה על אזור בתמונה (קבלת החלטות או בדיקת ידע ויזואלית)

  • שאלות סגורות מסוג מיון (דירוג אפשרויות)

  • שאלות פתוחות רגילות (פירוט מחשבות / עמדות מורכבות)

  • שאלות פתוחות מסוג "ענן טקסט" (אסוציאציות)

 

כמו כן, ניתן להציג "תוצאות התפלגות" (חיתוך תוצאות 2 סקרים נפרדים).

הערך הפדגוגי

  • Engagement: יצירת "חיבור" ו"מעורבות" (engagement) של הלומדים עם התוכן הנלמד בזמן השיעור.

  • ניתוב השיעור: שיקוף הידע והקשב הכיתתי עבור המרצה בזמן אמת, מאפשר למרצה לנתב את מהלך השיעור לפי "תמונת המצב" שעולה מתוצאות ההצבעה.

  • למידה פעילה: קיום אינטראקציות, מעודד  את הלומדים להיות פעילים / אקטיביים בזמן השיעור.

  • תקשורת: ​שיפור תקשורת בין המרצה ללומדים.

  • חיזוק ביטחון: חיזוק הביטחון ומתן מקום לביטוי לסטודנטים מופנמים.

 

עזרי הדרכה

​לחץ כאן לכניסה לאתר.​

לחץ כאן להנחיות ממוקדות בנוגע לתפעול המערכת.
לחץ כאן בכדי ללמוד כיצד לייצר סקר.


מידע לשיעור

לחץ כאן להנחיות זיהוי סטודנטים עבור המרצה.

לחץ כאן להנחיות זיהוי סטודנטים מתקדמות עבור המרצה מיטיב הלכת.

שקף לסטודנטים - כניסה למערכת: עברית /  אנגלית (לכל מרצה אנו מקצים כתובת אישית)

 

לתשומת לב! 
ניתן להתנסות במערכת בחינם בכיתות של עד 40 סטודנטים, בעת רישום "חשבון חינוכי". 
מרצי אוניברסיטת רייכמן המעוניינים לבצע אינטראקציות בכיתות גדולות, מוזמנים לפנות אלינו דרך הייעוץ הפדגוגי.

אינטראקציה מתקדמת בכיתה​. דורש רישיון לשימוש.​​​​

Poll Everywhere

bottom of page