top of page

המדריך להתמודדות עם הפרעות והתנגדויות בשיעור

מרצים רבים נתקלים בהתנהגויות שמפריעות למהלך השיעור ופוגמות בחוויית ההוראה והלמידה.

בעמוד זה תמצאו:

  • סרטון היכרות עם המדריך.

  • מדריך הכולל טכניקות ושיטות להתמודדות עם מגוון סוגיות העולות בשיעור.

  • קובץ לתיאום ציפיות בכיתה, אותו תוכלו לשלב במצגת של תחילת הסמסטר.

למידה נעימה!

צוות היחידה לחדשנות בהוראה 

תיאום ציפיות

אסטרטגיות להתמודדות עם הפרעות והתנגדויות בשיעור

לפניכם טכניקות ושיטות להתמודד עם מגוון סוגיות העולות בשיעור, לדוגמה: כניסה באיחור לשיעור, פטפטת, השתתפות מועטה בשיח ודיונים ועוד.  

הצעד הראשון בהפחתת התנהגויות בלתי רצויות הוא תכנון ותיאום ציפיות במטרה ליישר קו.
לרשותכם, מדריך קצרצר באמצעותו תוכלו להציג לסטודנטים את הציפיות שלכם/ן לגבי ההתנהלות בקורס.

*המצגת ניתנת לעריכה והתאמה שלכם/ן. 

מעוניינים בליווי מקצועי?

bottom of page