top of page

צור קשר

פניות כלליות

בקשה לייעוץ פדגוגי

תודה על יצירת הקשר

מרצי אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה) המעוניינים לקבל ייעוץ פדגוגי מאנשי היחידה, מוזמנים לפנות.

"הטובה שבמידות האדם, שיהיה שואל"
רבי שלמה אבן גבירול

bottom of page