top of page

צור קשר

פניות כלליות

ייעוץ פדגוגי לסגל ההוראה

"הטובה שבמידות האדם - שיהיה שואל"
רבי שלמה אבן גבירול

תודה על יצירת הקשר

מרצי אוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה) המעוניינים לקבל ייעוץ פדגוגי מאנשי היחידה, מוזמנים לפנות.

טכנולוגיות למידה המרכז הבינתחומי הרצליה
bottom of page