top of page

מערך הייעוץ הפדגוגי

יש לכם/ן צורך הוראתי שמחפש מענה פדגוגי?

מעוניינים להתנסות בטכנולוגיות למידה?

אנחנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לייעוץ הפדגוגי, בכדי שנוכל לחשוב ביחד כיצד להתמודד עם אתגרים ודילמות בהוראה.​

מה הם השלבים בתהליך הייעוץ הפדגוגי?

אתם פונים אלינו באמצעות טופס מקוון, שמאפשר לנו ללמוד מהו הצורך ההוראתי שלכם, או עם איזו דילמה פדגוגית אתם מתמודדים.

פנייה לייעוץ הפדגוגי

 1

אם מדובר במענה קצר, נחזור אליכם עם תשובה במייל.
אם מדובר בשאלה רחבה יותר, נציע לכם פגישת ייעוץ.

כהכנה לפגישה, אנחנו עוברים על אתר הקורס שלכם, מעיינים בסילבוס ומתוודעים  לרצף התכנים ופעילויות הלמידה.

מענה במייל / קביעת פגישה

2

בפגישה נבקש לשמוע את האני מאמין שלכם לגבי הוראה, נבין לעומק את עולם התוכן ואת פעילויות הלמידה בקורס, ונשמע מה עובד לכם ומה פחות.
לאחר מכןנקיים תהליך חשיבה שיכלול כיווני פעולה אפשריים כמענה לצרכים שהעליתם, נבין אילו כיווני פעולה מתאימים עבורכם, ונקבע פעולות להמשך.

פגישת הייעוץ

3

מרצים מספרים על חווית הייעוץ הפדגוגי

ביקשנו ממספר מרצים לחלוק איתנו את החוויה שלהם מתהליך הייעוץ הפדגוגי. זה מה שהם אמרו:

ד"ר אורנת לב-ער מספרת על הייעוץ הפדגוגי
02:06
פרופ' בעז בן דוד מספר על הייעוץ הפדגוגי
02:05
לי ז'ורבין מספרת על הייעוץ הפדגוגי
02:14
bottom of page