top of page
Picture1_edited.jpg

תיק הכלים למרצה

בתיק הכלים תמצאו מידע על כלים טכנולוגיים שזוהו על ידי היחידה כבעלי ערך מוסף משמעותי עבור תהליכי הוראה ולמידה. 

חברי סגל באוניברסיטת רייכמן המעוניינים לקבל ייעוץ / הדרכה אישית בנוגע לשימוש בכלים אלו, מוזמנים לפנות אלינו לייעוץ הפדגוגי.

רשימת הכלים (לחצו על שם הכלי)

 שאלון והערכה 

 למידה עצמאית 

 למידה שיתופית 

 אינטראקציה במפגש 

סיפורו של קורס "מועשר טכנולוגית"

Moodle - אתר ניהול הקורס

המרצה מעלה לאתר הקורס את מצגות כל השיעורים, חומרי העשרה (מאמרים, מחקרים וכו') ומפרסם תאריכי מבחנים, מטלות והודעות.

הסטודנטים נעזרים באתר בכדי לשלוח למרצה את המטלות, לצפות בציונים ולהשיב על שאלוני משוב.MS Teams - סביבה לתקשורת וללמידה שיתופית בין המפגשים

​המרצה מעלה לקבוצה "טיזרים" לחשיבה בין המפגשים, וחומרי העשרה לתכני הקורס (שאלות למחשבה, סרטוני יוטיוב ותמונות).

במקביל, הסטודנטים מקיימים דיונים, מייצרים תוכן, שואלים שאלות ומשיבים אחד לשני. להרחבה.Poll Everywhere - אינטראקציה במהלך השיעור

המרצה מציג במהלך השיעורים שאלה הקשורה לנושא הנלמד, ומבקש מהלומדים להתחבר לאתר מיוחד של סקרים שדרכו הם יכולים להצביע.

מיד לאחר ההצבעה, המרצה מציג את תוצאות ההצבעה, ומקיים עם הסטודנטים דיון בנוגע לתוצאותלהרחבה.סרטונים לימודיים - פישוט מושגים מורכבים

בכדי לפשט עבור הסטודנטים מושגים מורכבים, המרצה הקליט מראש מספר סרטונים מסבירים קצרים (מצגת בליווי וידאו / אודיו), והעלה​ את הסרטונים לאתר הקורס בתחילתו של הסמסטר.​ להרחבה.

Microsoft_Teams-Logo.wine.png
1150651208032_320c46a56b664983fcbb_512-removebg-preview.png
bottom of page