top of page

תיק הכלים למרצה

בתיק הכלים תמצאו מידע על כלים טכנולוגיים שזוהו על ידי היחידה כבעלי ערך מוסף משמעותי עבור תהליכי הוראה ולמידה. 

הכלים מסווגים לקטגוריות הבאות:

• כלי אינטראקצייה בכיתה

​ פורומים מתקדמים

• כלי שאלון והערכה

• כלים לעידוד למידה עצמאית

 כלי העשרת תוכן

תיק הכלים למרצה_edited.png

רשימת הכלים (לחצו על שם הכלי)

העשרת תוכן

עידוד למידה עצמאית

שאלון והערכה

פורומים מתקדמים

אינטראקצייה בכיתה

סיפורו של קורס "מועשר טכנולוגית"

Moodle - אתר ניהול הקורס

המרצה מעלה לאתר הקורס את מצגות כל השיעורים, חומרי העשרה (מאמרים, מחקרים וכו') ומפרסם תאריכי מבחנים, מטלות והודעות.

הסטודנטים נעזרים באתר בכדי לשלוח למרצה את המטלות, לצפות בציונים ולהשיב על שאלוני משוב.Facebook Group - סביבה לתקשורת וללמידה שיתופית בין השיעורים

​המרצה מעלה לקבוצה "טיזרים" לחשיבה בין השיעורים, וחומרי העשרה לתכני הקורס (שאלות למחשבה, סרטוני יוטיוב ותמונות).

במקביל, הסטודנטים מקיימים דיונים, מייצרים תוכן, שואלים שאלות ומשיבים אחד לשני. להרחבה.Poll Everywhere - אינטראקציה במהלך השיעור

המרצה מציג במהלך השיעורים שאלה הקשורה לנושא הנלמד, ומבקש מהלומדים להתחבר לאתר מיוחד של סקרים שדרכו הם יכולים להצביע.

מיד לאחר ההצבעה, המרצה מציג את תוצאות ההצבעה, ומקיים עם הסטודנטים דיון בנוגע לתוצאותלהרחבה.סרטונים לימודיים- פישוט מושגים מורכבים

בכדי לפשט עבור הסטודנטים מושגים מורכבים, המרצה הקליט מראש מספר סרטונים מסבירים קצרים (מצגת בליווי וידאו / אודיו), והעלה​ את הסרטונים לאתר הקורס בתחילתו של הסמסטר.​ להרחבה.

bottom of page