top of page

בקשה למשוב צפייה

“If we want students to learn more, teachers must become students of their own teaching. They need to see their own teaching in a new light.” 

Tom Kane, Professor of Education and Economics at Harvard’s Graduate School of Education

צפייה בשיעור (Classroom Observation) היא כלי רב-עוצמה לשיפור פרקטיקות הוראה.

בעמוד זה נתאר בקצרה את שלבי התהליך מרגע הפנייה שלכם אלינו עם בקשה לצפייה בשיעור, וכלה בדו"ח המסכם הכולל תובנות מהצפייה והמלצות ממוקדות לשיפור.

אם במהלך השיעורים אתם נתקלים בקושי שחוזר על עצמו, או אם אתם מעוניינים בהזדמנות ללמוד ולהתפתח מקצועית כמרצים, פנו אלינו!

מה הם השלבים בתהליך בקשה לצפייה בשיעור?

אתם פונים אלינו באמצעות טופס מקוון, המאפשר לנו להבין מה הסיבה לפנייתכם.
לדוגמה: קושי שזיהיתם במהלך הסמסטר, משובי הסטודנטים מצביעים על נקודות הדורשות התייחסות וכו'. 

בקשה לצפייה בשיעור

 1

נחזור אליכם לצורך תיאום הגעה לצפייה. אנו ממליצים לתאם החל מהמפגש השני או השלישי בסמסטר, מאחר והמפגש הראשון בדרך כלל אינו מייצג. בנוסף, תיאום לצפייה בתחילת הסמסטר, יותיר מספיק זמן ליישום ההמלצות בהמשכו.
כהכנה לפגישה, אנחנו עוברים על אתר הקורס שלכם, מעיינים בסילבוס ומתוודעים לרצף התכנים ופעילויות הלמידה.

תיאום הגעה

2

בשיעור אנחנו מסתכלים על 4 היבטים מרכזיים:

  • טכניקות מסירה. לדוגמה: קול, תנועה, מבט וכו'.

  • מבנה השיעור. לדוגמה: האם יש בפתיחת השיעור טיזר ליצירת עניין, האם לקראת סוף השיעור מתבצע סיכום וכו'.

  • אופן הלימוד בגוף השיעור. לדוגמה: האם נעשה חיבור בין ידע קיים לידע חדש, האם המרצה שאל שאלות "שליפה" לחזרה או לסיכום של החומר וכו'.

  • האווירה בכיתה. לדוגמה: האם המרצה פתוח לשאלות הסטודנטים, האם האווירה בכיתה מעודדת למידה וכו'.

משקפיים.jpg

צפייה בשיעור

3

לאחר הצפייה אנו כותבים דו"ח משוב מפורט, כולל המלצות יישומיות להמשך.
הדו"ח הינו אישי וחסוי, ונשלח רק אליכם.

4

כתיבת דו"ח מסכם

בפגישה, נסכם את עיקרי הדברים שראינו בשיעור והתובנות שכתבנו בדו"ח, ונבחן במשותף אילו המלצות ניתן ליישם בשיעורים הקרובים. 

5

פגישת סיכום

להעמקה נוספת

מעוניינים ללמוד יותר לעומק על הרציונל שמאחורי הצפייה בשיעורים?

צפו בסרטון: 4 Ways On How To Improve Your Practice Through Lesson Observation

bottom of page