top of page

המדריך להוראה בכיתות ההיברידיות המשולבות (HyFlex)

סגל הוראה יקר,

כלל הכיתות בקמפוס הוכשרו ככיתות היברידיות משולבות (HyFlex).
כיתות אלו מאפשרות לנהל שיעור בזמן אמת עם שתי קבוצות סטודנטים – הראשונה לומדת בכיתה, והשנייה מהבית.
לפניכם עמוד מידע והדרכה שמטרתו לסייע לכם להתכונן באופן מיטבי לקראת הלימוד בכיתות אלו. בהצלחה!

 שלב א 
צפו בסרטון ההדרכה 

 קבלת סיוע 
אם במהלך השיעור נתקלתם בקושי טכני פנו לסיוע

האוניברסיטה הכשירה חונכים שיסיירו בין הכיתות במטרה לסייע במקרה של קושי טכני.
 

אם החונך אינו נמצא, חייגו 2988 מהטלפון בכיתה למוקד המולטימדיה (מופעל ע"י אגף הלוגיסטיקה).

Online Learning
זקוקים
לעזרה טכנית?
זקוקים
לעזרה טכנית?

 שלב ג 
באפשרותכם לתאם מפגש הדרכה והתנסות בכיתה היברידית משולבת

מרצים המעוניינים להגיע למפגש הדרכה והתנסות בהוראה בכיתות ההיברידיות המשולבות, מוזמנים להרשם:

Finger on the Map
מעוניינים לתאם מפגש הדרכה והתנסות בכיתה?
מעוניינים לתאם מפגש הדרכה והתנסות בכיתה?

 שלב ב 
הדפיסו את דף הדגשים והביאו אותו לשיעור בכיתה

לפניכם דף המרכז את כל הדגשים להוראה בכיתה היברידית משולבת:

HyFlex_Classroom_Squre.jpg
דגשים להוראה בכיתה היברידית משולבת
דגשים להוראה בכיתה היברידית משולבת

מצורף שקף מומלץ להצגה בפני הסטודנטים בפתיחת השיעור:

סדר פעולות לפני תחילת השיעור

 • הגיעו לכיתת הלימוד כ-15 דקות לפני תחילת השיעור.

 • פתחו את ה-ZOOM במחשב הפודיום, והתחברו לחשבון שלכם.

 • הורידו אל מחשב הפודיום את חומרי השיעור (מדיסק-און-קי / מאחסון ענן כגון Google Drive).

 • פתחו את מצגת השיעור, ושתפו מסך.

 • כ-5 דקות לפני השיעור, ערכו בדיקה (וודאו שהסטודנטים בכיתה שומעים את הסטודנטים בבית, ולהיפך).

שימו לב!

 • אין לחבר מחשבים חיצוניים אל עמדת הפודיום! המערכת מופעלת אך ורק בעזרת מחשב הפודיום.

 • המצלמה הוגדרה ל-3 "מצבי צילום", כשהמעבר ביניהם מתבצע בעזרת שלט שממוקם על הפודיום.
  אם יש צורך בכוונון נוסף של המצלמה, בקשו סיוע / הדרכה מהחונכים
   / מאב הבית.

 • בחלק מהכיתות מותקן על הלוח "מקרן חכם", המאפשר לשדר ל-ZOOM את הנכתב על לוח הכיתה.
  אם ברצונכם להשתמש בו, פנו למוקד המולטימדיה (2988) ובקשו שימסרו לכם עט ייעודי למקרן החכם.

bottom of page