top of page

הוראה בכיתות ההיברידיות המשולבות (HyFlex)

עדכון: 
המידע המובא בעמוד זה רלוונטי לשנת תשפ"
ב בלבד.
בשנת הלימודים תשפ"ג הוחלט שלא תבוצע הוראה היברידית-משולבת.
כלומר, בשנה הנוכחית מתוכננת הוראה פרונטאלית בקמפוס 
או סינכרונית ב-ZOOM (בהתאם לשיבוץ הקורס).


 

מרצים ומרצות, יקרים ויקרות!

כלל הכיתות בקמפוס הוכשרו ככיתות היברידיות משולבות (HyFlex).
כיתות אלו מאפשרות לנהל שיעור בזמן אמת עם שתי קבוצות סטודנטים – הראשונה לומדת בכיתה, והשנייה לומדת מהבית.
לפניכם עמוד מידע והדרכה שמטרתו לסייע לכם להתכונן באופן מיטבי לקראת הלימוד בכיתות אלו. 
בהצלחה!

הוראה בכיתות ההיברידיות המשולבות (כיתות HyFlex)

 שלב א 
צפו בסרטון ההדרכה 

 קבלת סיוע 
אם במהלך השיעור נתקלתם בקושי טכני
פנו לסיוע

המרכז הכשיר חונכים שיסיירו בין הכיתות במטרה לסייע למרצים במקרה של קושי טכני.
 

אם החונך אינו נמצא, חייגו 2988 מהטלפון בכיתה למוקד המולטימדיה (מופעל ע"י אגף הלוגיסטיקה).

Online Learning
זקוקים
לעזרה טכנית?
זקוקים
לעזרה טכנית?

 שלב ג 
באפשרותכם לתאם מפגש הדרכה והתנסות בכיתה היברידית משולבת

מרצים המעוניינים להגיע למפגש הדרכה והתנסות בהוראה בכיתות ההיברידיות המשולבות, מוזמנים להרשם.

Finger on the Map
מעוניינים לתאם מפגש הדרכה והתנסות בכיתה?
מעוניינים לתאם מפגש הדרכה והתנסות בכיתה?

 שלב ב 
הדפיסו את דף הדגשים והביאו אותו לשיעור בכיתה

לפניכם דף המרכז את כל הדגשים להוראה בכיתה היברידית משולבת. 

HyFlex_Classroom_Squre.jpg
דגשים להוראה בכיתה היברידית משולבת
דגשים להוראה בכיתה היברידית משולבת

מצורף שקף מומלץ להצגה בפני הסטודנטים בפתיחת השיעור

סדר פעולות לפני תחילת השיעור

 • הגיעו לכיתת הלימוד כ-15 דקות לפני תחילת השיעור.

 • פתחו את ה-ZOOM במחשב הפודיום, והתחברו לחשבון שלכם.

 • הורידו אל מחשב הפודיום את חומרי השיעור (מדיסק-און-קי / מאחסון ענן כגון Google Drive).

 • פתחו את מצגת השיעור, ושתפו מסך.

 • כ-5 דקות לפני השיעור, ערכו בדיקת תקינות (וודאו שהסטודנטים בכיתה שומעים את הסטודנטים בבית, ולהיפך).

שימו לב!

 • אין לחבר מחשבים חיצוניים אל עמדת הפודיום! המערכת מופעלת אך ורק בעזרת מחשב הפודיום של המרצה.

 • בדקו אם הוצמד לפודיום דף עם הנחיות ספציפיות למרצה. לדוגמה, ישנן כיתות בהן השימוש במיקרופון הדש של המרצה אינו מומלץ, וזאת על-מנת לוודא איכות שמע גבוהה עבור הסטודנטים בבית.

 • המצלמה הוגדרה ל-3 "מצבי צילום", כשהמעבר ביניהם מתבצע בעזרת שלט שממוקם על הפודיום.
  אם יש צורך בכוונון נוסף של המצלמה, בקשו סיוע / הדרכה מהחונכים.

 • בחלק מהכיתות מותקן על הלוח "מקרן חכם", המאפשר לשדר ל-ZOOM את הנכתב על לוח הכיתה.
  אם ברצונכם להשתמש בו, פנו למוקד המולטימדיה (2988) ובקשו שימסרו לכם עט ייעודי למקרן החכם.

bottom of page