top of page
png-transparent-google-docs-form-google-purple-violet-text-thumbnail-removebg-preview.png
אינטראקציה בזמן שיעור

ד"ר קרני לוטן, קניין רוחני, אסטרטגיה ויזמות עסקית, בי"ס לקיימות

 אינטראקציה במפגש 

 שאלון והערכה 

תקציר
ה-Forms הוא כלי המאפשר יצירת שאלונים / בחנים / טפסי משוב, המורכבים מסוגים מגוונים של שאלות: שאלות בחירה , שאלות סימון, שאלות פתוחות וכו'. 

לאחר יצירת הסקר, ניתן לשלוח את הכתובת שלו למייל, ואף להטביע אותו בכל אתר.

ערך מוסף משמעותי של כלי זה הוא היכולת לקבל סיכום של תוצאות הסקר בפורמט של טבלה, וגם בפורמט ויזואלי:

לחץ כאן בכדי לצפות בשאלון לדוגמה.

לחץ כאן בכדי לצפות בטבלת התוצאות של השאלון לדוגמה, וכאן עבור סיכום ויזואלי.

 

שימושים פדגוגיים

  • שאלוני בדיקת / מיפוי ידע, לשימוש בין השיעורים

  • שאלוני "למידה פעילה", לשימוש בזמן שיעור: המרצה מכין שאלון שמתמקד בנושאים המרכזיים של השיעור ומבקש מהסטודנטים למלא אותו בזמן ההרצאה (מחזק קשב בזמן שיעור, ומאפשר מיקוד ובדיקת הבנה של הסטודנטים).

  • שאלוני משוב / רפלקציה, לשימוש בין השיעוריםעזרי הדרכה

לחץ כאן בכדי ללמוד כיצד לייצר טופס לשאלון.

לחץ כאן בכדי ללמוד כיצד לשלוח / לפרסם את הטופס ללומדים.

לחץ כאן בכדי ללמוד כיצד לצפות ברשומות שהתקבלו בעת מילוי הטופס.

לחץ כאן לסרטון המדגים כיצד לייצר טופס.

שאלונים ומשובים בזמן או לאחר השיעור​

Google Forms

bottom of page