במרץ 2016 התקיים כנס "למידה בעידן דיגיטלי" שאורגן ע"י המל"ג בשיתוף מטה "ישראל דיגיטלית", כחלק ממהלך השקת המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית.

 

ביום הראשון של הכנס התקיים פאנל מומחים בנושא "הוראה ולמידה דיגיטלית - אתגרים והזדמנויות" שנוהל ע"י ד"ר רבקה וודמני, ס.יו"ר המל"ג.

אחת מהשאלות המרכזיות שהוצגו בפאנל היו: 

כיצד נכשיר את המרצים באקדמיה להוראה וללמידה דיגיטלית?
 

לפניכם סרטון המציג את המענה של עידן אלמוג, ראש היחידה.

כיצד נכשיר את המרצים באקדמיה להוראה וללמידה דיגיטלית?