top of page
קבוצת למידה ממוקדת תרגול

Piazza

קבוצת למידה ממוקדת תרגול​. (קיים רישיון מוסדי)

פרופ' אלון רוזן, מתמטיקה בדידה, בי"ס למדמ"ח

תקציר

​​​Piazza היא פלטפורמה לקבוצת למידה המבוססת על שאלות ותשובות, המאפשרת המשכיות של ההרצאה והתרגול בסביבה א-סינכרונית.

מאפיינים מרכזיים

• העלאת תכנים: סגל הקורס יכול להעלות תוכן מסוגים שונים: הודעות, מסמכים וקבצים. 

• מנגנון מתוחכם של שאלות-תשובות: הסטודנטים וחברי הסגל יכולים לפרסם שאלות ולהציע פתרונות. כמו כן, סגל הקורס יכול לאשר / לסמן "תשובות מומלצות".

• סקרים: פרסום סקרים פנימיים המאפשרים הצבעה אנונימית או גלויה.

• סטטיסטיקה איכותית: דו"ח סטטיסטי איכותי (ראה נספח), הכולל אפשרות לזהות את הסטודנטים שתורמים לקבוצה, צפייה בתמונת מצב גראפית ועוד..עזרי הדרכה

​​לחץ כאן לקישור לאתר Piazza​.

לחץ כאן לקישור לכיתת דמו עבור המחשה והדרכה בסיסית.

לחץ כאן לקישור לפורטל תמיכה וחומרי הדרכה.

לחץ כאן בכדי לקרוא דגשים שיסייעו לך להפוך את הקבוצה לפעילה ולבעלת ערך.

קבוצת למידה ממוקדת תרגול
bottom of page