top of page

הדרכה על TestMoz (כל התורה ב-5 דקות)

דו"ח סיכום - ביצועי הסטודנטים

אינטראקציה בזמן שיעור

TestMoz הוא אחד הכלים הותיקים עבור יצירת בחנים מקוונים.

היתרון של הכלי הוא בפשטות שלו.

 

תקציר

  • המערכת מאפשרת 3 סוגי שאלות בלבד: שאלת חד-ברירה (כפתורי רדיו), שאלת רב-ברירה (תיבות סימון) ושאלה פתוחה (קצרה)

  • בעת יצירת הבוחן המרצה מקבל קישור מיוחד לשליחה לסטודנטים (הוא גם יכול לקבוע סיסמת גישה לסטודנטים, שרק מי שיידע אותה יוכל להיכנס לבוחן).

  • בעת ביצוע בוחן, כל סטודנט ייקבל משוב אוטומטי מיידי (משוב "טיפש" של נכון / לא נכון).

  • המרצה יכול להפיק בכל עת דו"ח המסכם את ביצועי הסטודנטים.

 

שימושים פדגוגיים

  • בדיקת / מיפוי ידע, לשימוש בין השיעורים.

  • בוחן "למידה פעילה", לזמן שיעור: המרצה מכין בוחן שמתמקד בנושאים המרכזיים של השיעור ומבקש מהסטודנטים למלא אותו בזמן ההרצאה (מחזק קשב בזמן שיעור, ומאפשר מיקוד ובדיקת הבנה של הסטודנטים).

 

עזרי הדרכה

לחץ כאן לכניסה לאתר.

לחץ כאן לראות מבדק קצרצר לדוגמה (סיסמה: 2710).

טפסי שאלונים ומשובים

מבדק דיגיטאלי​. חופשי לשימוש.​​​​

TestMoz

bottom of page