top of page
משטח ויזואלי להצגת רעיונות

 העשרת תוכן 

תקציר

Prezi היא כלי מצגות חדשני המיועד להצגת רעיונות על גבי משטח ויזואלי. כלי זה מאפשר למרצה לגוון את אופן העברת תוכן ההרצאות.
כלים סטנדרטיים לבניית מצגות (לדוגמה: Power Point) מאפשרים בניית מצגות המבוססות על שקפים המגבילים את אופן ההצגה למבני תוכן ולרצף כרנולוגי סגור, ​לעומתם Prezi מאפשר למרצה לפרוש את רעיונותיו ואת מחשבותיו על גבי משטח ויזואלי רחב, ובכך מאפשר להציג את תוכן ההרצאה באופן חוויתי, כסיפור המלווה בוויזואליות עשירה. 

הערה: כלי זה מיועד להרצאות באנגלית בלבד, כיוון שהוא אינו תומך בעברית.

עזרי הדרכה

לחץ כאן לסרטוני הדרכה לשימוש בכלי.

משטח ויזואלי להצגת רעיונות​

Prezi

bottom of page