top of page
סטטיסטיקה כחוויה חושית

תקציר
ה-Motion Chart הוא כלי הוראה חוויתי, המסייע למרצה ולסטודנט להבין ולחקור מגמות סטטיסטיות עתירות נתונים. תרשים מסוג זה מאפשר הצגת ציר זמן אנימטיבי שממחיש התפתחות ושינויי כיוון של מגמות תקופתיות.
בנוסף, הוא בנוי בכדי לספק המחשות ויזואליות של 4 מימדים נוספים: ציר X, ציר Y, צבע העיגולים, גודל העיגולים.

 

בכדי לייצר motion chart בעל ערך מוסףמומלץ ש

1. הנתונים בטבלה יתפרשו על טווח של לפחות 10 שנים.
2. הטבלה תכלול לפחות 3 פרמטרים (עמודות נתונים) שיש ביניהן קשר או מגמה שברצונך להציג / לחקור.

עזרי הדרכה
לחץ כאן בכדי ללמוד כיצד ליצור Motion Chart ב-7 צעדים.
לחץ כאן בכדי להגיע לקובץ לדוגמה, מלא בנתונים.
לחץ כאן בכדי להתחיל לעבוד על תבנית לדוגמה.

להפוך את הסטטיסטיקה לחוויה חושית-ויזואלית​. חופשי לשימוש.​​​​

Motion Chart

bottom of page