top of page

סרטון הסבר: יצירת שאלון ב- kahoot!

תקציר

 Kahoot! הוא כלי המאפשר למרצה להשתמש בחידונים או סקרים על מנת לקבל מושג אודות הידע של הסטודנטים. השאלות מוצגות בממשק צבעוני, קצבי ובאווירה משחקית עשירה המחזקת את חוויית הלמידה בכיתה.

החידונים מורכבים משאלות אמריקאיות (רב-ברירה) כשאר ניתן לבחור האם הפעילות תלווה בניקוד.

סוגי השאלונים שניתן ליצור במערכת:

  • Quiz: שאלון מסוג בוחן המאפשר הוספה של מספר שאלות, שימוש בניקוד, תשובות נכונות ושגויות וכו'.

  • Discussion: שאלון המכיל שאלה אחת בלבד, מיועד ליצירת אינטראקציה מהירה.

  • Survey: שאלון מסוג סקר, מאפשר הוספה של מספר שאלות ללא ניקוד.

הערך הפדגוגי

  • Engagement: יצירת "חיבור" ו"מעורבות" (engagement) של הלומדים עם התוכן הנלמד בזמן השיעור.

  • ניתוב השיעור: שיקוף הידע והקשב הכיתתי עבור המרצה בזמן אמת, מאפשר למרצה לנתב את מהלך השיעור לפי "תמונת המצב" שעולה מתוצאות ההצבעה.

  • למידה פעילה: קיום אינטראקציות, מעודד  את הלומדים להיות פעילים / אקטיביים בזמן השיעור.

  • תקשורת: ​שיפור תקשורת בין המרצה ללומדים.

  • חיזוק ביטחון: חיזוק הביטחון ומתן מקום לביטוי לסטודנטים מופנמים.

 

עזרי הדרכה

​לחץ כאן לכניסה לאתר.​

לחץ כאן להנחיות ממוקדות בנוגע לתפעול המערכת.

לחץ כאן בכדי לקרוא את ההנחיות ההפעלה עבור המרצה במהלך השיעור.

אינטראקציה משחקית בכיתה

Kahoot!

bottom of page