top of page

Facebook Group

סביבת תקשורת ולמידה שיתופית​​​​

 העשרת תוכן 

 פורומים מתקדמים 

למידה שיתופית במרכז הבינתחומי

ד"ר הילל סומר,  דיני שיווק ופרסום, משפט חוקתי, בי"ס למשפטים

למידה שיתופית במרכז הבינתחומי

תקציר

קבוצת פייסבוק היא סביבה וירטואלית סגורה/פתוחה המאפשרת קיום של תקשורת ולמידה שיתופית.

 

מאפיינים מרכזיים

  • ערוץ תקשורת פתוחה בין הסטודנטים למרצה: העלאת רעיונות / הצעות / בקשות.

  • סביבת למידה שיתופית עבור הסטודנטים: סטודנטים שואלים וסטודנטים עונים.

  • העשרת תוכן הקורס: סטודנטים מעלים או מייצרים תכנים להעשר תוכן הקורס.

  • קיום אינטראקציה בכיתה: ביצוע סקרי הצבעה בעת שיעור.

 

יתרונות

  • הסטודנטים כבר שם: מרבית הסטודנטים משתמשים בפלטפורמת פייסבוק באופן שוטף ויומיומי. היכרות זו חוסכת את המאמץ של "הרגלת משתמשים" לסביבה חדשה.

  • חווית משתמש ברמה גבוהה: אחד מסודות ההצלחה של פייסבוק הוא "חוויית המשתמש" שלה - ניתן לפרסם ולהפיץ תכנים (קבצים, תמונות, קישורים וסקרים) בקלות.

 

חסרון לתשומת לב

  • גבולות סטודנטים<>מרצה: כיוון שפייסבוק היא בראש ובראשונה פלטפורמה חברתית, עלול להתעורר קושי לשמור על מערכת יחסים של סטודנטים<>מרצה. המפתח להתמודדות עם נושא זה, הוא הקפדה ברורה על גבולות. 

עזרי הדרכה

לחץ כאן לדגשים שיסייעו לך להפוך את הקבוצה לפעילה ולבעלת ערך.

לחץ כאן בכדי לקרוא את מסמך ההנחיות לסטודנטים.

 

bottom of page