כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

למידה

מרחוק

עב

EN

הדרכות הספרייה

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

למידה

מרחוק

עב

מיצוינות

קורסים כלליים

קורסים כלליים

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

EN

למידה

מרחוק

אתגרי המאה ה-21

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

EN

למידה

מרחוק

יסודות ההגות היהודית

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

כיתה הפוכה

עב

SPSS

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

כיתה הפוכה

עב

סטטיסטיקה

EN

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

כיתה הפוכה

עב

מתמטיקה ב'

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

כיתה הפוכה

עב

מתמטיקה א'

כיתה הפוכה

בית הספר לממשל

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

הוראה היברידית

עב

ממשל ופוליטיקה

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

הוראה היברידית

עב

תיאוריות בחקר הטרור והגרילה

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

הוראה היברידית

עב

תיאוריות פוליטיות

בית הספר למשפטים

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

הוראה מועשרת

עב

קליניקה משפטית

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

הוראה מועשרת

עב

מושגים במשפטים

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

כיתה הפוכה

עב

סדר דין אזרחי

בית הספר לפסיכולוגיה

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

הוראה מועשרת

עב

EN

מבוא לפסיכולוגיה קוגנטיבית

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

כיתה הפוכה

עב

הבסיס הביולוגי של ההתנהגות א'

כיצד לחתור למצוינות תוך הנאה וסיפוק מהדרך? מהם הכוחות והחולשות האישיים שלי? ובאילו טכניקות אוכל להיעזר על מנת להתפתח בתחומי החיים השונים?

מידע נוסף על הקורס
היחידה לחשנות בהוראה IDC- קורס מיצוינות

כיתה הפוכה

עב

מבוא לפסיכולוגיה